AKTUELNOSTI

25. Maja 2008.
Sezona 2007/2008

Dana 17.09.2007.g. na mjesto predsjednika imenovan je Nihad Kane Hadžihasanović. Formirana je nova Uprava, a njeni članovi postali su Midhat Mujačić, Adnan Ustavdić, Mevludin Šabić, Admir Duraković, Dževad Kapetanović, Sabit Korić i Nesib Mehanović dotadašnji predsjednik. Predsjednik skupštine bio je Fikret Konjić Učo, a sekretar kluba Nermin Šaković Mimo. Hadžihasanović se na mjestu predsjednika zadržao…