AKTUELNOSTI

30. Juna 2011.
Sezona 2010/2011

Predsjednik Humić je u Upravu kooptirao dodatne članove, a to su bili: Enes Ahmetbašić, Almir Osmanhodžić, Nedžad Purač, Nedžad Moralić, Adnan Džafo i Safet Pjanić. Od ranije u Upravi su bili: Nedim Musić, Nesib Mehanović, Midhat Mujačić, Sabit Korić, direktor Dino Čolić, predsjednik Skupštine Fikret Konjić-Učo i sekretar Nermin Šaković. Pred toliko čekanu premijerligašku sezonu…