AKTUELNOSTI

25. Maja 2013.
Sezona 2012/2013

Kada je u pitanju sastav Uprave kluba i stručnog štaba, nije bilo značajnijih promjena. Na čelu kluba bio je Nedim Musić, a njegov zamjenik operativno je postao Midhat Mujačić. Članovi Uprave bili su Nihad Ćehajić, Osman Tukić i Sabit Korić. Funkciju sekretara kluba obnašao je Nermin Šaković. Stručni štab činili su Jasmin Mrkonja i Mirsad…