Naš član Azer Musić, ponovo je dobio poziv za okupljanje reprezentacije BiH za selekciju U-02. Čestitamo Azeru uz želju da nastavi sa dosadašnjim radom i da ga zaobiđu povrede.
#rkgračanicaigrajrukometživisport