Danas je dan osoba sa Down-ovim sindronom.
Podrška svima njima u društvenoj integraciji od naše ekipe!
#rkgračanicaigrajrukometživisport