Danas je dan osoba sa Down-ovim sindronom.
Kao i prošle godine, podrška svima njima u društvenoj integraciji od naše ekipe!
#rkgračanicaigrajrukometživisport