Danas ćemo provesti jedan dan sa našim rukometašima.
Dio 3. Ručak
#rkgračanicaigrajrukometživisport