Danas ćemo provesti jedan dan sa našim rukometašima.
Dio 4. Rukomet
#rkgračanicaigrajrukometživisport