Danas ćemo provesti jedan dan sa našim rukometašima.
Dio 1.teretana.
#rkgračanicaigrajrukometživisport