Danas ćemo provesti jedan dan sa našim rukometašima.
Dio 2.Trčanje 
#rkgračanicaigrajrukometživisport