Zahvaljujući sredstvima Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK-a, Rukometni savez u Tuzlanskom kantonu donirao je 10 rukometnih lopti za omladinske selekcije našeg kluba.
Lopte će već danas biti u upotrebi, a ovim putem se zahvaljujemo i resornom ministarstvu i kantonalnom savezu na vrijednoj donaciji.
#rkgračanicaigrajrukometživisport