Dragi navijači, poštovani prijatelji,

Budući da je očigledno da su vrlo male šanse da će se takmičarska sezona 2019/2020 nastaviti, usljed pandemije izazvane korona virusom, odlučio sam da Vas na neobičan način kroz Izvještaj o radu (jedan dio) podsjetim na sve ono što smo i kako smo radili u protekloj sezoni. U predmetnoj prezentaciji pokušao sam da budem realan, objektivan i korektan i da Vam predstavim minulu sezonu kroz izazove i postignuća onako kako sam je ja doživio i vidio. Svi oni koji su se zaželjeli momaka u plavo-žutim dresovima, dobrih utakmica, vatrene atmosfere, adrenalina, poraza i pobjeda, u narednih 68 minuta, moći će se podsjetiti na naš rad i naše nastupe u protekloj sezoni. Sportski pozdrav! Predsjednik uprave: Nedim Musić.

#rkgračanicaigrajrukometživisport