Juče je održan prvi sastanak, te trening u sklopu priprema za novu takmičarsku sezonu 2017/2018. Ekipa će prvu sedmicu trenirati na stadionu u Pribavi, a zatim se seli u sportsku salu Luke.