Danas je održan kratki sastanak sa grupom vjernih navijača na temu načina podrške našoj ekipi u predstojećem prvenstvu.Navijači su i pored zabrane okupljanja, a samim tim i prisustva utakmicama, predložili da klub pusti u prodaju tzv.ulaznice podrške.Prihod od prodaje istih bio bi svojevrsna finansijska pomoć klubu u servisiranju troškova organizacije predmetne utakmice.Sa druge strane klub će se pobrinuti da skupa sa medijskim partnerom WTV Wirac podigne nivo prenosa utakmica na još viši nivo, kako zbog gledalaca i navijača, tako i zbog sponzora koji bi na ovaj način dobili drugi vid reklame.Utakmice će se prenositi sa najmanje dvije kamere i pripadajućom miksetom uz angažman komentatora.Postoji mogućnost da navijači oforme fun zonu za gledanje utakmica, premda smo sigurni da će dio ugostiteljskih objekata u gradu organizovati zajedničko gledanje u skladu sa propisanim mjerama zaštite.Nadalje, razgovaralo se o reaktiviranju fun shopa u čijem radu bi veću i značajniju ulogu preuzeli sami navijači. Bilo je riječi o izradi grafita i murala, a na kraju su navijači upoznati sa aktivnostima vezanim za snimanje profesionalnog navijačkog spota, njihovoj ulozi i predstojećim obavezama u istom. O samom spotu, njegovom sadržaju i autorima biće govora uskoro, odnosno kad za to dođe vrijeme.

#rkgračanicaigrajrukometživisport