Danas je sa početkom od 18,00 sati održana Izvještajno-izborna skupština kluba.
Skupštini su nazočila 42 člana, a istoj su prisustvovali zainteresovani građani, navijači, članovi Uprave, stručnog štaba i igrači.
Nakon što su izabrani zapisničar, ovjerivači zapisnika i verifikaciona komisija, pristupilo se radu.
Midhat Mujačić, dosadašnji predsjednik kluba, napravio je kratku retrospektivu protekle četiri godine, a potom podnio kratak Izvještaj o protekloj sezoni 2018/19.
Izvještaj je jednoglasno usvojen.
Nakon toga, izabran je novi predsjednik Uprave, dosadašnji dopredsjednik Nedim Musić.
Sobzirom da ova Skupština nije pravovremeno održana, Musić je tražio da se u zapisnik unese da se naredna Skupština treba održati najkasnije do 15.06.2020.g. i da ista ponovo ima izvještajno-izborni karakter, sa ciljem da se ostavi mogućnost i drugim zainteresovanim sportskim radnicima da na vrijeme apliciraju za mjesto predsjednika, a ne samo članovi postojeće Uprave.
Uslijedio je izbor novog predsjednika Skupštine, a Adnana Džafu na toj funkciji zamjenio je advokat Faruk Smajlović.
Pod tačkom razno bivši igrači Zvonimir Šnobl i Rešad Kamarić kandidovali su prijedlog da se u klubu za narednu sezonu uvede prodaja članskih ulaznica.
Skupština je završena u 18,45 sati.

#rkgračanicaigrajrukometživisport