U-2006 9-10;
U-2008 1-14.
———————
U-2005 5-25

Treneri su dakle dogovorili i jednu fakultativnu utakmicu gdje bi najstariji bili dječaci rođeni 2005.g.
Našim selekcijama i trenerima želimo sretan povratak kući.

#rkgračanicaigrajrukometživisport