U-08 8:12 (4:8), 
U-06 21:16 (10:8),
U-04 29:30 (12:16).

#rkgračanicaigrajrukometživisport