U-02 34-25
U-04 19-19
U-06 21-8
U-08 16-11
U-10 7-8

Našim omladinskim selekcijama i trenerima želimo sretan povratak kući.

#rkgračanicaigrajrukometživisport