Prvi radni dan na Vlašiću protekao je kako je uobičajeno za četu Damira Doborca, udarnički!
Jutarnjim futingom u 6,30 sati započeo je prvi trenažni dan.
Nakon doručka, u 9,00 sati slijedila je teretana, pa zatim trčanje.
Poslije ručka i slobodnog vremena od 17,00 sati momci su radili u dvorani.
Na kraju dana večera i odmor, a sutra su novi napori i nove radne pobjede.

#rkgračanicaigrajrukometživisport