U izvanrednim uslovima hotela “Vlašić” i sportske dvorane hotela “Sunce” u sjajnoj atmosferi naši rukometaši nastavljaju sa napornim radom i pripremama. 
Da sve ne bude idealno, problem struci predstavljaju povrede Slavena Šijakovića, Aldina Šuvalića i Nine Jovanovića koji ne rade u 100% kapacitetu, ali se nadamo da će i oni uskoro biti fit.
Treba pomenuti da radi povrede na pripreme nije otputovao Jasmin Hrnjić.
Ostali igrači su u odličnoj formi i raspoloženju.
#rkgračanicaigrajrukometživisport