Budući da je danas obilna kiša koja se prolila na padinama Vlašića omela uobičajeni ritam, naši momci su ostali uskraćeni za jutarnji futing i prijepodnevno trčanje.
Međutim, to nije bila smetnja da se svi trening termini, odnosno današnji dan maksimalno iskoristi za naporan rad u dvorani i teretani.

#rkgračanicaigrajrukometživisport