Vokal: Edin Drndić
Muzika i aranžman: Miralem Mejremić
Autor stihova: Nedim Musić

RK “Gračanica” Himna

Gračanica, ale, ale, ale,
ale, ale, ale, ale, ale, ale.

Svetinjo najdraža, čaršijo moja,
vrijedna si borbe, suza i znoja,
žrtvu sam za Te, ja spreman dati, 
najbolji biti, pobjedu slaviti.

Naši igrači uvijek se bore,
i život daće za boje tvoje,
i zato pjevam, nek svako zna,
Gračanica, ljubav moja.

Naši igrači uvijek se bore
i život daće, za boje tvoje,
ale, ale, ale, ale,
ljubavi moja, ale, ale,
ale, ale, ale, ale,
ljubavi moja, ale,ale.

Gračanica, ale, ale, ale,
ale, ale, ale, ale, ale, ale,
Gračanica, ale, ale, ale,
ale, ale, ale, ale, ale, ale.

Za sveti grad, navijači,
dlanove, grla, nikad ne štede,
ponos su čaršije, hrabri i vjerni,
na svijetu cijelom, Oni su najjači.

Naši igrači uvijek se bore,
i život daće za boje tvoje,
i zato pjevam, nek svako zna,
Gračanica, ljubav moja.

Naši igrači uvijek se bore
i život daće, za boje tvoje,
ale, ale, ale, ale,
ljubavi moja, ale, ale,
ale, ale, ale, ale,
ljubavi moja, ale, ale.

Mi smo šampioni,
Mi smo šampioni,
Mi smo šampioni…