U idućoj sezoni skupa sa obilježjima kluba na dresovima našeg tima naći će se slijedeći sponzori:
A-Generalni sponzor: 
1. Grad Gračanica
B Zlatni sponzori:
1. “Index” doo, Gračanica
2. “Mirna” doo, Gračanica
3. “Tehna” doo, Gračanica
4. “Terrasit Insulation” doo, Gračanica
5. “Širbegović Inžinjering” doo, Gračanica
C-Srebrni sponzori:
1. “Babilon” doo, Tuzla
2. “Edo-Slad” doo, Gračanica
3. “HST CNC technik” doo, Gračanica
4. “Klaus Lehmann” doo, Gračanica
5. “Plamingo” doo, Gračanica
6. “SLT Enterprise” doo, Gračanica
7. “Variplast” doo, Gračanica
8. “ZADA pharmaceuticals” doo, Lukavac.

Ovom prilikom još jednom se zahvaljujemo našim sponzorima sa kojima i u narednoj sezoni nastavljamo uspješnu saradnju.

#rkgračanicaigrajrukometživisport